Kumppanit

Mediataitoviikkoa suunnitellaan yhteistyössä vuosittain kymmenien organisaatioiden kanssa

Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain kymmeniä organisaatiota. Kumppaniorganisaatiot ovat esimerkiksi viranomaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita, kulttuurilaitoksia ja median edustajia.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Tällä sivulla näet Mediataitoviikon 2021 kumppanit, jotka tuottavat opetusmateriaaleja, järjestävät tapahtumia ja helpottavat mediataitoja tukevien ammattilaisten työtä kanssamme.

Kumppanilistaa päivitetään loppuvuoden aikana, jos uusia kumppanuuksia sovitaan. Laittakaa rohkeasti viestiä osoitteeseen mediakasvatus(at)kavi.fi jos haluaisitte mukaan!

Aikakausmedia logo
Aikakausmedia

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä.

Eettisen kaupan puolesta

Eetti on kansanliike ja yritysten kriittinen ystävä, joka kannustaa vastuullisuuteen sekä kuluttajia, yrityksiä että päättäjiä. Eetti tarjoaa laadukkaita oppimateriaaleja kasvattajille sekä järjestää vuosittain kymmeniä työpajoja ja tapahtumia nuorille ympäri Suomea.

Eläkeliitto logo
Eläkeliitto

Sähköinen maailma on muutakin kuin tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Me haluamme opetella myös senioreiden kanssa sitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa.

ENTER ry

ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, jossa vapaaehtoiset seniorit opastavat muita senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Toiminta-alue on Uusimaa.

FaktaBaari EDU

Faktabaari on suomalainen faktantarkistus-organisaatio. Faktabaari EDUn tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaalista informaatiolukutaitoa – kykyä löytää ja tuottaa luotet­tavaa tietoa sekä kykyä säädellä omaa yksityisyyttään.

FiCom logo
FiCom

FiCom on suomalainen ICT-alan edunvalvoja, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä liiketoiminta-mahdollisuuksia ja parantaa alan kilpailukykyä. FiComin jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

heurekan logo
Heureka

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.

Lasten uutiset

Lasten uutiset on Helsingin Sanomien 6–12-vuotiaille suunnattu, lasten kanssa yhdessä tehtävä uutispalvelu, jossa maailman tapahtumista kerrotaan innostavasti ja havainnollisesti. Lasten Uutiset julkaisee myös painettua lehteä.

IkäihMe -hanke

Hankkeessa tuotettiin tutkimusperustaisesti ikäihmisten mediakasvatuksen digitaalinen opintokokonaisuus, joka kohdistuu ikäihmisten mediakasvatukseen, digitaalisiin taitoihin, oppimiseen ja opetukseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun CYBERDI-projekti

#OleTietoinen – älä tule yllätetyksi! Meiltä löydät kansankielistä ja vapaasti hyödynnettävää ohjeistusta digiturvallisuuden parantamiseen. Digihuijareiden touhuja yhteistyössä kanssamme torppaa Poliisiammattikorkeakoulu.

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liitto kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

Koordinaatti

Koordinaatti on nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävä asiantuntijaorganisaatio. Kehittämistyötä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämissä osaamiskeskuksissa, joista Koordinaatti on mukana kolmessa osaamiskeskusyhteenliittymässä: digitaalinen nuorisotyö, nuorisotyö kunnassa sekä osallisuus ja vaikuttaminen.

Kopiosto

Kopiosto on luovan alan tekijöitä, kustantajia ja esiintyviä taiteilijoita edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopioston käyttöluvilla opettajat voivat käyttää opetuksessa monimuotoista lisämateriaalia. Kopioston tuottamasta Kopiraittilan koulusta löytyy pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiosto tarjoaa myös tekijänoikeuskoulutusta.

Koulujen elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko on 0.–9. luokille suunnattu teemaviikko, jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti tutkien, kokien ja itse tehden. Elokuvaviikko.fi on käytettävissä ympäri vuoden. Seuraavan kerran elokuvaviikkoa vietetään 4.–10.10.2021.

Koulukino

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijärjestö, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin sekä tarjoaa opettajille ja muille kasvattajille monipuolisia elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino tuottaa oppimateriaaleja kouluille, Media-avain -palvelua lapsiperheille, Kelaamo-sivustoa nuorille elokuvantekijöille sekä suoratoistopalvelua kouluille ja kuntien kulttuuripalveluille.

Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hanke

Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hanke pyrkii valtakunnallisen koulutuskiertueen, matalankynnyksen neuvonnan ja viestinnän avulla ehkäisemään digihuijauksia. Hankkeen tavoitteena on opastaa kuluttajia tunnistamaan verkko- ja mobiilihuijauksia, kertoa miten huijauksen uhrin tulisi toimia ja tarjota tukea huijatuille ja heidän läheisilleen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

MEDIAA! -hanke

Lukuvuonna 2020-2021 Pohjois-Savon alueella kehitetään lasten ja nuorten mediakasvatusta, mediakasvatuksen oppimispolkua sekä yhteistyömallia Lastun luotsaamassa MEDIAA!- mediakasvatushankkeessa.

Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Mediakasvatusseura logo
Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Edistämme ja kehitämme mediakasvatusta Suomessa sekä tuotamme materiaaleja ja koulutuksia.

Media- ja viestintätieteellinen seura

Mevi ry edistää median ja viestinnän tutkimusta ja tekee sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Mevi julkaisee Media & viestintä -lehteä ja järjestää Median ja viestinnän tutkimuksen päiviä. Lisäksi Mevi on mukana järjestämässä muita tapahtumia, muun muassa Mediakritiikin iltapäivää. 

Osuvat taidot -hanke

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. Osaamismerkistö tulee tarjoamaan valmiin, viisiportaisen mallin digiosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Pelastakaa Lapset logo
Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset toimii aktiivisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi. Koulutuksen, vaikuttamistyön ja mediakasvatuksen avulla lisäämme lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten ja huoltajien tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun erityisesti digitaalisessa mediassa.

Suomen kulttuuriperintö-kasvatuksen seura

Avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura toteuttaa kehittämishankkeita, toimii asiantuntijana ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Seura on perustettu vuonna 2006.

Rauhankasvatusneuvola/
Suomen rauhanpuolustajat ry

Rauhankasvatusneuvola on globaali-, yhdenvertaisuus- ja mediakasvatuksen tukipalvelu, josta voit tilata koulutuksia, opetusmateriaaleja tai ideointi- ja evaluointitukea.

Suomen vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö. Kannustamme ja tuemme vanhempaintoimijoita hyvinvoinnin edistämisessä paikallisella tasolla, kunnissa ja yhteiskunnassa.

Svenska Yle Kunskap/Yle Nyhetsskolan

Svenska Yle Kunskap och Yle Nyhetsskolan erbjuder mediekunskap för skolor, i form av besök, studiematerial och workshops. Elever kan också få egna reportage publicerade på vår webbplats med vår handledning. På webben erbjuder vi också mediekunskap, digitalkunskap, klimatkunskap och vardagskunskap för en bred publik.

Tekijanoikeus.fi

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista.

Tekniikan museo

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on valtakunnallinen tekniikan alan vastuumuseo. Museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan menneisyyden tallentaja sekä nykyhetken tulkitsija, joka luotaa katseensa tulevaisuuteen. Vuonna 2019 museossa kävi noin 42 000 vierailijaa.

Uutismedian liitto

Uutismedian liitto on sanomalehtien ja kaupunkilehtien julkaisijoiden ja muiden uutismedioiden toimialajärjestö. Liiton mediakasvatustoiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään uutisia ja journalistista sisältöä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Verke logo
Verke

Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta jonka visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään.

Voima

Voima on valtakunnallinen lehti, jonka jutut käsittelevät mm. taloutta, politiikkaa, kaupallisuutta, kulttuurihäirintää sekä muita kulttuurin erilaisia ilmiöitä.

Yle Oppiminen

Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Löydä taitoja uteliaille.

Yle Uutisluokka

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja opetusmateriaalia.

Päivälehden museo

Helsingin keskustassa sijaitseva ilmainen mediamuseo esittelee uutisten ja viestinnän historiaa ja nykypäivää sekä kertoo sananvapauden merkityksestä. Museota ylläpitää Helsingin Sanomain Säätiö.

Apu Juniori

Apu Juniori on alakouluikäisille lapsille suunnattu ajankohtaislehti, joka kertoo uutisista ja ilmiöistä selkeällä,  totuudenmukaisella ja viihdyttävällä tavalla. Apu Juniori haluaa vaalia suomalaisten lasten lukutaitoa ja houkutella lapset vastuullisen laadukkaan journalismin pariin.

Sitra

Sitra on aktiivinen tulevaisuuden tekijä joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Sitran reilun datatalouden projektissa tarjotaan ihmisille työkaluja vaikuttaa datansa käyttöön sekä luodaan yhteisiä, kaikille reiluja pelisääntöjä.

Pikku kakkosen logo
Pikku Kakkonen

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia 3-6 -vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

EHYT Bueno

Haluamme saada nuoret pohtimaan sitä millaiset tekijät vaikuttavat niin omaan kuin kaveripiirin hyvinvointiin ja päihde- ja pelikulttuuriin. Me uskallamme kuunnella ja kohdata niin arkiset kuin hankalatkin asiat ja tarjoamme vastuullisia näkökulmia, jotta nuoret voisivat yhä paremmin. Meiltä saat totuudenmukaista ja hyödyllistä tietoa päihteistä, pelaamisesta, elämästä ja nuoruudesta.

Suojellaan Lapsia

Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista ja toimintaa, joka takaa ettei yksikään lapsi joudu seksuaalisen häirinnän, houkuttelun eikä seksuaaliväkivallan kohteeksi. Tuemme lasten suojelua kaikissa ympäristöissä ja tilanteissa antaen ammattilaisille koulutusta ja ammatillista tukea.

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista, tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia sekä rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa ja vahvistaa sen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Jaa: