Kumppanit

Mediataitoviikkoa suunnitellaan yhteistyössä vuosittain yli 50 organisaation kanssa

Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain noin 50 organisaatiota. Kumppaniorganisaatiot ovat esimerkiksi viranomaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita, kulttuurilaitoksia ja median edustajia.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Tästä löydät lyhyet esittelyt vuoden 2020 Mediataitoviikon järjestäjäorganisaatioista. Lista päivittyy syksyn aikana.

Mediakasvatusseura logo
Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen kansalaisjärjestö, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa.

Eläkeliitto logo
Eläkeliitto

Sähköinen maailma on muutakin kuin tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Me haluamme opetella myös senioreiden kanssa sitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa.

Verke logo
Verke

Verke on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, jonka visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään.

Kilpailu- ja kulttuurivirasto

KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

Pelastakaa Lapset logo
Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset toimii aktiivisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi. Koulutuksen, vaikuttamistyön ja mediakasvatuksen avulla lisäämme lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten ja huoltajien tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun erityisesti digitaalisessa mediassa.

Aikakausmedia logo
Aikakausmedia

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä.

Opetushallitus

Opetushallituksen tehtävinä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä sekä päättää perusopetuksen, lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista, ammatillisen koulutuksen tutkinnon sekä varhaiskasvatussuunni-telman perusteista.

Lähiradio logo
Lähiradio/Kansan radioliitto ry

Kansan Radioliitto toimii käytännön sananvapauden ja viestintädemokratian laajentamiseksi sähköisessä joukkoviestinnässä.

Tekijanoikeus.fi

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista.

Yle Oppiminen

Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Löydä taitoja uteliaille.

Yle Uutisluokka

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja opetusmateriaalia.

Svenska Yle Kunskap/Yle Nyhetsskolan

Svenska Yle Kunskap och Yle Nyhetsskolan erbjuder mediekunskap för skolor, i form av besök, studiematerial och workshops. Elever kan också få egna reportage publicerade på vår webbplats med vår handledning. På webben erbjuder vi också mediekunskap, digitalkunskap, klimatkunskap och vardagskunskap för en bred publik.

FiCom logo
FiCom

FiCom on suomalainen ICT-alan edunvalvoja, jonka jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Sanomalehtien Liitto

Sanomalehtien Liiton ja sen jäsenlehtien Sanomalehti opetuksessa -toiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään sanomalehteä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Suomen Vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on vanhempien osallisuuden ja kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyön asiantuntija sekä vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

ENTER ry

ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, jossa vapaaehtoiset seniorit opastavat muita senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Toiminta-alue on Uusimaa.

Voima

Voima on valtakunnallinen lehti, jonka jutut käsittelevät mm. taloutta, politiikkaa, kaupallisuutta, kulttuurihäirintää sekä muita kulttuurin erilaisia ilmiöitä.

Rauhankasvatusintituutti

Rauhankasvatusinstituutti RKI vahvistaa ammattikasvattajien kapasiteettia rauhankasvattajina. RKI järjestää täydennyskoulutuksia ympäri Suomen. Maailmankoulu-hanke tarjoaa laajan materiaalipankin, joka kokoaa yhteen yli 60 kansalaisjärjestön globaalikasvatustarjonnan.

AV-Arkki

AV-arkki on vuodesta 1989 asti tehnyt työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä ja myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Mediataide kasvattaa! on AV-arkin media- ja taidekasvatukseen erikoistunut verkkopalvelu, joka mahdollistaa kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta.

Demi

Demi on nuorten oma yhteisö ja media, joka kehittää tulevaisuuden sisältöjä yhdessä Z-sukupolven nuorten kanssa. Ilmenemismuodot ovat aikakauslehti, keskustelupalsta Demi.fi sekä aktiiviset somekanavat Instagramissa ja YouTubessa.

Rauhankasvatusneuvola/
Suomen rauhanpuolustajat ry

Rauhankasvatusneuvola on globaali-, yhdenvertaisuus- ja mediakasvatuksen tukipalvelu, josta voit tilata koulutuksia, opetusmateriaaleja tai ideointi- ja evaluointitukea.

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liitto kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

KiviMedia/Lyhty ry

KiviMedia on Lyhty ry:n mediatyöpaja, jossa tehdään monipuolisesti erilaisia mediatöitä. Tavoitteenamme on näyttää, että erilaisuus on mediakenttää rikastuttava asia. KiviMedia tarjoaa kehitysvammaisille mahdollisuuden tulla näkyväksi, saada oma ääni kuuluviin ja olla osa yhteiskuntaa.

Ttila/Nuori kirkko ry

Ttila on kouluikäisille suunnattu suora Tubeshow, jossa käsitellään kouluikäisten asioita maan ja taivaan väliltä. Nuori Kirkko ry on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka kouluttaa, tuottaa materiaaleja, järjestää tapahtumia ja tukee lasten, nuorten ja perheiden elämää.

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura toteuttaa kehittämishankkeita, toimii asiantuntijana ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Seura on perustettu vuonna 2006.

Apu Juniori

Apu Juniori on alakouluikäisille lapsille suunnattu ajankohtaislehti, joka kertoo uutisista ja ilmiöistä selkeällä, totuudenmukaisella ja viihdyttävällä tavalla. Apu Juniori haluaa vaalia suomalaisten lasten lukutaitoa ja houkutella lapset vastuullisen laadukkaan journalismin pariin.

Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunginmuseo on maailman ainoa museo, jonka aiheena on Helsinki. Keskiössä ovat kaupunkilaisten omakohtaiset kokemukset ja tavallinen arki. Museo sijaitsee Senaatintorin kulmalla kaupungin vanhimmissa kortteleissa ja sinne on aina vapaa pääsy. Se oli kävijämäärältään Suomen suosituin museo vuonna 2018. Kaupunginmuseossa jokaisella on mahdollisuus rakastua Helsinkiin.

Helsingin kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto, johon kuuluu 37 kirjastoa ja 2 kirjastoautoa. Teemme aktiivista ja monipuolista lukemisenedistämis- ja mediakasvatustyötä kaikenikäisten parissa.

Viestintä ja kehitys -säätiö

Vikes on journalistien ja media-alan säätiö, joka tukee sananvapautta ja monipuolista mediaa siellä, missä se on uhattuna. Koulutamme toimittajia, teemme media- ja globaalikasvatusta, edistämme alan verkostoitumista ja osallistumme keskusteluun demokratiasta ja mediasta.

Taksvärkki ry

Taksvärkki ry on globaalikasvatusjärjestö, joka edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelee purkamaan stereotypioita ja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Taksvärkki ry tarjoaa globaalikasvatusmateriaaleja ja maksuttomia työpajoja mm. kriittisen mediakasvatuksen teemoista.

UFF sr

UFF on yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on vaatekierrätyksellä aikaansaada kestävää kehitystä vähentäen äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. Tuemme koulutusta sekä ruokaturvan ja taloudellisen toimeentulon edistämistä Afrikassa ja Intiassa.

Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

SeniorSurf/Vanhustyön keskusliitto

SeniorSurf-toiminta parantaa ikääntyneiden ihmisten osallisuutta digiopastusta tukemalla, opastusmateriaalia tuottamalla sekä vaikuttamistyöllä. SeniorSurf-tapahtumilla rohkaistaan ja motivoidaan ikääntyneitä ihmisiä digiasioiden pariin.

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia koordinoi ministeriöiden ja viranomaisten informaatiovaikuttamiseen liittyvää varautumista ja vastaamista. Tämä pitää sisällään muun muassa disinformaation ja valeuutisten tunnistamiseen liittyvää koulutusta.

D-asema Kontula/Diakonissalaitos

D-asema Kontula kutsuu kaupunkilaisia mukaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. Toiminnassa tärkeää on paikallisdemokratian, vaikuttamismahdollisuuksien ja harvoin kuultujen ryhmien äänen vahvistaminen. Toimitila Kontulan metroasemalla on kaupunkilaisten käytössä maksutta viikon jokaisena päivänä.

Yleisten kirjastojen digihanke

Yleiset kirjastot auttavat kaikkia mediataidoissa ja kutsuvat yhteistyökumppanit kirjastoihin mukaan auttamaan. Yleisten kirjastojen digihanke edistää osaamista ja yhteistyötä asiakkaiden avuksi.

ARMA Alliance

The Anti-Racism Media Activist Alliance is a collaborative initiative coordinated by Black people in Finland to promote dialogue and activities between researchers and racialized activists about anti-racism media activism in the Finnish society and other countries. ARMA has three fundamental principles: knowledge exchange, creative publishing and international networking.

Telia

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea.

Koulujen elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko on erityisesti perusasteen 3.-9. luokille suunnattu teemaviikko, jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti taiteena, kulttuurina ja kielenä. Elokuvaviikko.fi on käytettävissä ympäri vuoden.

IkäihMe -hanke

Hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutukseen suuntautuvien aineenopettajien sekä opettajan pedagogisten opintojen opetusharjoittelua, sisältöjä ja menetelmiä. Hankkeessa tuotetaan tutkimusperustaisesti ikäihmisten mediakasvatuksen digitaalinen opintokokonaisuus, joka kohdistuu ikäihmisten mediakasvatukseen, digitaalisiin taitoihin, oppimiseen ja opetukseen.

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista, tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia sekä rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa ja vahvistaa sen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Twitter

Twitter believes that citizens should be empowered to develop the skills that help them critically analyse material they are engaging with and sharing online. That is why Twitter support and promote media and information literacy across the globe.

Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hanke

Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hanke pyrkii valtakunnallisen koulutuskiertueen, matalankynnyksen neuvonnan ja viestinnän avulla ehkäisemään digihuijauksia. Hankkeen tavoitteena on opastaa kuluttajia tunnistamaan verkko- ja mobiilihuijauksia, kertoa miten huijauksen uhrin tulisi toimia ja tarjota tukea huijatuille ja heidän läheisilleen.

Lasten uutiset

Lasten uutiset on Helsingin Sanomien 6–12-vuotiaille suunnattu, lasten kanssa yhdessä tehtävä uutispalvelu, jossa maailman tapahtumista kerrotaan innostavasti ja havainnollisesti.

Kopiosto

Kopiosto on luovan alan tekijöitä, kustantajia ja esiintyviä taiteilijoita edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopioston käyttöluvilla opettajat voivat käyttää opetuksessa monimuotoista lisämateriaalia. Kopioston tuottamasta Kopiraittilan koulusta löytyy pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiosto tarjoaa myös tekijänoikeuskoulutusta.

Pikku Kakkonen

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia sisältöjä 3–6-vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

Opetusalan Seniorijärjestö

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry on eläkkeellä olevien opetusalan ammattilaisten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, johon kuuluu yli 21 000 jäsentä. Toiminnassa pyritään ikäihmisten arvostuksen nostamiseen ja jäsenten sosiaalisen aseman ja eläke-etujen parantamiseen.

Suojellaan Lapsia

Suojellaan Lapsia ry tarjoaa koulutusta ja konsultaatiota ammattilaisille ja yrityksille sekä toimii kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Työn ydintä on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja edistää lasten oikeuksia.  

Lions Club

Lions on palvelujärjestö, joka yhteistyölähtöisesti palvelee tarvitsijoita laadukkaalla tavalla. Lionsklubin muodostamassa yhteisössä tehdään vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla ja yhdessä muiden lionsklubien kanssa kotimaassa ja koko maailmassa.

LM Tietopalvelut

LM Tietopalvelut on suomalainen tietopalveluiden ja julkaisutilausten tarjoaja. Tuemme kirjastojen ja muiden organisaatioiden toimintaa tarjoamalla palveluita, jotka helpottavat julkaisutilausten ja muun sisällön hankintaa ja hallinnointia.

Jaa: