Kumppanit

Mediataitoviikkoa suunnitellaan yhteistyössä vuosittain yli 50 organisaation kanssa

Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain noin 50 organisaatiota. Kumppaniorganisaatiot ovat esimerkiksi viranomaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita, kulttuurilaitoksia ja median edustajia.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Tästä löydät lyhyet esittelyt vuoden 2020 Mediataitoviikon järjestäjäorganisaatioista. Lista päivittyy syksyn aikana.

Mediakasvatusseura logo
Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen kansalaisjärjestö, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa.

Eläkeliitto logo
Eläkeliitto

Sähköinen maailma on muutakin kuin tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Me haluamme opetella myös senioreiden kanssa sitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa.

Verke logo
Verke

Verke on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, jonka visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään.

Kilpailu- ja kulttuurivirasto

KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

Pelastakaa Lapset logo
Pelastakaa Lapset ry

Torjumme ja estämme lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa, kohtaamme ja tuemme nuoria verkkonuorisotoiminnassa, tuotamme materiaaleja sekä koulutamme ammattilaisia.

Aikakausmedia logo
Aikakausmedia

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä.

Opetushallitus

Opetushallituksen tehtävinä on kehittää koulutusta, varhais-kasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä sekä päättää perus-opetuksen, lukion ja taiteen perusopetuksen opetus-suunnitelmien perusteista, ammatillisen koulutuksen tutkinnon sekä varhaiskasvatussuunni-telman perusteista.

Lähiradio logo
Lähiradio/Kansan radioliitto ry

Kansan Radioliitto toimii käytännön sananvapauden ja viestintädemokratian laajentamiseksi sähköisessä joukkoviestinnässä.

Tekijanoikeus.fi

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista.

Yle Oppiminen

Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Löydä taitoja uteliaille.

Yle Uutisluokka

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja opetusmateriaalia.

Svenska Yle Kunskap/Yle Nyhetsskolan

Svenska Yle Kunskap och Yle Nyhetsskolan erbjuder mediekunskap för skolor, i form av besök, studiematerial och workshops. Elever kan också få egna reportage publicerade på vår webbplats med vår handledning. På webben erbjuder vi också mediekunskap, digitalkunskap, klimatkunskap och vardagskunskap för en bred publik.

FiCom logo
FiCom

FiCom on suomalainen ICT-alan edunvalvoja, jonka jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Sanomalehtien Liitto

Sanomalehtien Liiton ja sen jäsenlehtien Sanomalehti opetuksessa -toiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään sanomalehteä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Suomen Vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto edistää vanhempien ja koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä sekä tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

ENTER ry

ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, jossa vapaaehtoiset seniorit opastavat muita senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Toiminta-alue on Uusimaa.

Voima

Voima on valtakunnallinen lehti, jonka jutut käsittelevät mm. taloutta, politiikkaa, kaupallisuutta, kulttuurihäirintää sekä muita kulttuurin erilaisia ilmiöitä.

Rauhankasvatusintituutti

Rauhankasvatusinstituutti RKI vahvistaa ammattikasvattajien kapasiteettia rauhankasvattajina. RKI järjestää täydennyskoulutuksia ympäri Suomen. Maailmankoulu-hanke tarjoaa laajan materiaalipankin, joka kokoaa yhteen yli 60 kansalaisjärjestön globaalikasvatustarjonnan.

A-lehdet

A-lehdillä on Demi-brändin kautta ainutlaatuinen yhteys nuoriso-kohderyhmään. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään nuorten arvoja, asenteita, kulutustottumuksia ja mediankäyttöä sekä puhuttelemaan nuoria oikeissa kanavissa, kiinnostavilla sisällöillä.

AV-Arkki

AV-arkki on vuodesta 1989 asti tehnyt työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä ja myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen menestykseen. Mediataide kasvattaa! on AV-arkin media- ja taide-kasvatukseen erikoistunut verkkopalvelu, joka mahdollistaa kotimaisten eturivin taiteilijoiden teosten hyödyntämisen osana opetusta.

Rauhankasvatusneuvola/
Suomen rauhanpuolustajat ry

Rauhankasvatusneuvola on globaali-, yhdenvertaisuus- ja mediakasvatuksen tukipalvelu, josta voit tilata koulutuksia, opetusmateriaaleja tai ideointi- ja evaluointitukea.

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liitto kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

KiviMedia/Lyhty ry

KiviMedia on Lyhty ry:n mediatyöpaja, jossa tehdään monipuolisesti erilaisia mediatöitä. Tavoitteenamme on näyttää, että erilaisuus on mediakenttää rikastuttava asia. KiviMedia tarjoaa kehitysvammaisille mahdollisuuden tulla näkyväksi, saada oma ääni kuuluviin ja olla osa yhteiskuntaa.

Ttila/Nuori kirkko ry

Ttila on kouluikäisille suunnattu suora Tubeshow, jossa käsitellään kouluikäisten asioita maan ja taivaan väliltä. Nuori Kirkko ry on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka kouluttaa, tuottaa materiaaleja, järjestää tapahtumia ja tukee lasten, nuorten ja perheiden elämää.

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura toteuttaa kehittämishankkeita, toimii asiantuntijana ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Seura on perustettu vuonna 2006.

Apu Juniori

Apu Juniori on alakouluikäisille lapsille suunnattu ajankohtaislehti, joka kertoo uutisista ja ilmiöistä selkeällä, totuudenmukaisella ja viihdyttävällä tavalla. Apu Juniori haluaa vaalia suomalaisten lasten lukutaitoa ja houkutella lapset vastuullisen laadukkaan journalismin pariin.

Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunginmuseo on maailman ainoa museo, jonka aiheena on Helsinki. Keskiössä ovat kaupunkilaisten omakohtaiset kokemukset ja tavallinen arki. Museo sijaitsee Senaatintorin kulmalla kaupungin vanhimmissa kortteleissa ja sinne on aina vapaa pääsy. Se oli kävijämäärältään Suomen suosituin museo vuonna 2018. Kaupunginmuseossa jokaisella on mahdollisuus rakastua Helsinkiin.

Helsingin kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunginkirjasto on Suomen suurin yleinen kirjasto, johon kuuluu 37 kirjastoa ja 2 kirjastoautoa. Teemme aktiivista ja monipuolista lukemisenedistämis- ja mediakasvatustyötä kaikenikäisten parissa.

Viestintä ja kehitys -säätiö

Vikes on journalistien ja media-alan säätiö, joka tukee sananvapautta ja monipuolista mediaa siellä, missä se on uhattuna. Koulutamme toimittajia, teemme media- ja globaalikasvatusta, edistämme alan verkostoitumista ja osallistumme keskusteluun demokratiasta ja mediasta.

Taksvärkki ry

Taksvärkki ry on globaalikasvatusjärjestö, joka edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelee purkamaan stereotypioita ja kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Taksvärkki ry tarjoaa globaalikasvatusmateriaaleja ja maksuttomia työpajoja mm. kriittisen mediakasvatuksen teemoista.

UFF sr

UFF on yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on vaatekierrätyksellä aikaansaada kestävää kehitystä vähentäen äärimmäistä köyhyyttä maailmassa. Tuemme koulutusta sekä ruokaturvan ja taloudellisen toimeentulon edistämistä Afrikassa ja Intiassa.

Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

SeniorSurf/Vanhustyön keskusliitto

SeniorSurf-toiminta parantaa ikääntyneiden ihmisten osallisuutta digiopastusta tukemalla, opastusmateriaalia tuottamalla sekä vaikuttamistyöllä. SeniorSurf-tapahtumilla rohkaistaan ja motivoidaan ikääntyneitä ihmisiä digiasioiden pariin.

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia koordinoi ministeriöiden ja viranomaisten informaatiovaikuttamiseen liittyvää varautumista ja vastaamista. Tämä pitää sisällään muun muassa disinformaation ja valeuutisten tunnistamiseen liittyvää koulutusta.

D-asema Kontula/Diakonissalaitos

D-asema Kontula kutsuu kaupunkilaisia mukaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. Toiminnassa tärkeää on paikallisdemokratian, vaikuttamismahdollisuuksien ja harvoin kuultujen ryhmien äänen vahvistaminen. Toimitila Kontulan metroasemalla on kaupunkilaisten käytössä maksutta viikon jokaisena päivänä.

Yleisten kirjastojen digihanke

Yleiset kirjastot auttavat kaikkia mediataidoissa ja kutsuvat yhteistyökumppanit kirjastoihin mukaan auttamaan. Yleisten kirjastojen digihanke edistää osaamista ja yhteistyötä asiakkaiden avuksi.

Jaa: