Kumppanit

Mediataitoviikkoa suunnitellaan yhteistyössä vuosittain kymmenien organisaatioiden kanssa

Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa vuosittain kymmeniä organisaatiota. Kumppaniorganisaatiot ovat esimerkiksi viranomaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, hankkeita, kulttuurilaitoksia ja median edustajia.

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Tällä sivulla näet kumppanit, jotka tuottivat opetusmateriaaleja, järjestivät tapahtumia ja helpottivat mediataitoja tukevien ammattilaisten työtä kanssamme Mediataitoviikolla 2022.

Seuraavaa Mediataitoviikkoa vietetään 6.-12.2.2023. Tulevan Mediataitoviikon kumppanilistaa päivitetään loppuvuoden aikana uusien kumppanuuksien myötä. Laittakaa rohkeasti viestiä osoitteeseen ella.airola(at)kavi.fi jos haluaisitte mukaan!

Aikakausmedia logo
Aikakausmedia

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi. Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä.

Diakonissalaitos / D-asemat

Diakonissalaitoksen D-asemat ovat kohtaamispaikkoja ja kansalaistoiminnan keskuksia. Niitä on kolmessa Helsingin kaupunginosassa: Kontulassa, Kannelmäessä ja Kalliossa. Ne ovat kävijöidensä näköisiä, sillä toimintaa suunnitellaan yhdessä. D-asemilta löytyy muun muassa retkiä, yhteistä ruoanlaittoa, kulttuuria, joogaa, CABLE-yhteisövalmennuksia sekä rentoa arjen ja juhlan yhdessä elämistä.

Eläkeliitto logo
Eläkeliitto

Sähköinen maailma on muutakin kuin tekniikkaa tai sähköisiä palveluita! Me haluamme opetella myös senioreiden kanssa sitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa.

ENTER ry

ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, jossa vapaaehtoiset seniorit opastavat muita senioreita tietotekniikan käytössä kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Toiminta-alue on Uusimaa.

Google

Googlen missiona on järjestää maailmassa oleva tieto ja tehdä siitä käyttökelpoista ja maailmanlaajuisesti saatavilla olevaa. Mielestämme kaikilla opettajilla ja oppijoilla tulee olla iästä ja taitotasosta riippumatta oikeus käyttää sellaisia työkaluja ja harjoittaa sellaisia taitoja, joiden avulla he voivat menestyä ja tehdä oikeita valintoja tulevaisuutensa suhteen. Google tukee palveluidensa ja tuotteidensa avulla kaikenikäisiä oppijoita.

FiCom logo
FiCom

FiCom on suomalainen ICT-alan edunvalvoja, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä liiketoiminta-mahdollisuuksia ja parantaa alan kilpailukykyä. FiComin jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen mahdollistajia.

Mediamieli

Mediamieli on pienten lasten mediakasvatukseen suuntautunut toimija, joka edistää mediakasvatuksen toteutumista osana laadukasta varhaiskasvatusta. Tuotamme mediakasvatuksen
materiaalia ja koulutuksia ammattikasvattajille.
Tavoitteena on tukea varhaiskasvatusikäisten lasten medialukutaitoja sekä henkilöstön valmiuksia toimia mediakasvattajina.

Valli

VALLIn Ikäteknologiakeskus edistää ikääntyneiden osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Ja nostaa ikääntyneiden kokemukset ja tarpeet kehittämistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Digiosallisuuden tärkeät kansalaistaidot eli media- ja digitaidot kuuluvat myös yli 65-vuotiaille!

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.

Kansanvalistusseura sr.

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) on sitoutumaton sivistyssäätiö ja arkisivistyksen ajatuspaja. Säätiön tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Ydinosaamistamme on muun muassa aikuisten mediakasvatustyö.

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liitto kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. KoL auttaa kansalaisopistoja turvaamaan elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

KKV:n tehtävät liittyvät mm. kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen. Virastossa edistetään kuluttajakasvatusta.

Koordinaatti

Koordinaatti on nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävä asiantuntijaorganisaatio. Kehittämistyötä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämissä osaamiskeskuksissa, joista Koordinaatti on mukana kolmessa osaamiskeskusyhteenliittymässä: digitaalinen nuorisotyö, nuorisotyö kunnassa sekä osallisuus ja vaikuttaminen.

Kopiosto

Kopiosto on luovan alan tekijöitä, kustantajia ja esiintyviä taiteilijoita edustava tekijänoikeusjärjestö. Kopioston käyttöluvilla opettajat voivat käyttää opetuksessa monimuotoista lisämateriaalia. Kopioston tuottamasta Kopiraittilan koulusta löytyy pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Kopiosto tarjoaa myös tekijänoikeuskoulutusta.

Koulujen elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko on 0.–9. luokille suunnattu teemaviikko, jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti tutkien, kokien ja itse tehden. Elokuvaviikko.fi on käytettävissä ympäri vuoden. Seuraavan kerran elokuvaviikkoa vietetään 3.–9.10.2022.

Erilaisten oppijoiden liitto

Erilaisten oppijoiden liitto on kansalaisjärjestö, jonka tehtävä on erilaisten oppijoiden oppimisen, opiskelun ja työllistymisen mahdollisuuksien sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) eri hankkeiden kautta.

Helsingin työväenopisto

Helsingin työväenopisto järjestää vapaan sivistystyön arvojen pohjalta koulutusta, jonka tavoitteena on tukea yksilön omaehtoista kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Vuodesta 2016 alkaen on opistolla ollut aikuisten mediakasvatukseen suunnattu oma ainealansa. Opetus pohjautuu vahvasti tekemällä oppimiseen, päämääränään aktiivinen, medialukutaitoinen kansalainen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on edistänyt mediakasvatusta jo usean vuosikymmenen ajan.

Vikes

Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes on journalistien solidaarisuussäätiö ja kehitysyhteistyön tekijä, joka edistää sananvapautta ja median moninaisuutta Suomessa ja maailmalla.

Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatuskeskus Metka on valtakunnallinen mediakasvatukseen erikoistunut järjestö, joka on pedagogisesti suuntautunut. Edistämme lasten ja nuorten mediakasvatusta erityisesti elokuvan, mutta myös muun liikkuvan kuvan osalta. Haluamme nostaa esiin lasten itse tekemää lastenkulttuuria ja lasten omaa mediatuottamista.

Mediakasvatusseura logo
Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Edistämme ja kehitämme mediakasvatusta Suomessa sekä tuotamme materiaaleja ja koulutuksia.

Media- ja viestintätieteellinen seura

Mevi ry edistää median ja viestinnän tutkimusta ja tekee sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Mevi julkaisee Media & viestintä -lehteä ja järjestää Median ja viestinnän tutkimuksen päiviä. Lisäksi Mevi on mukana järjestämässä muita tapahtumia, muun muassa Mediakritiikin iltapäivää. 

Helsingin seudun kesäyliopisto

Helsingin seudun kesäyliopisto tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita korkeakoulu- sekä muita opintoja kaikille koulutuksesta, iästä, opinto-oikeuksista tai vuodenajasta riippumatta.

Pelastakaa Lapset logo
Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset toimii aktiivisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi. Koulutuksen, vaikuttamistyön ja mediakasvatuksen avulla lisäämme lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten ja huoltajien tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun erityisesti digitaalisessa mediassa.

Seta

Seta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö joka edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Seta tuottaa myös tietoa median edustajille ja avustaa kotimaisia ja ulkomaisia medioita seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen sekä sateenkaariperheisiin liittyvässä uutisoinnissa.


Suomen rauhanpuolustajat ry

Suomen Rauhanpuolustajat on yli 70-vuotias järjestö. Se toimii rauhan, aseistariisunnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Rauhanpuolustajat  kampanjoi kotimaassa, tekee kansainvälistä solidaarisuustyötä sekä julkaisee kirjoja ja lehtiä. Rauhanpuolustajien mediakasvatus- ja rauhankasvatustyötä ovat Läntisen tuolla puolen -sivusto, Rauhankasvatusneuvola-juttusarja sekä nuorille aikuisille suunnattu Tottelemattomuusakatemia. 

Suomen vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön asiantuntijajärjestö. Kannustamme ja tuemme vanhempaintoimijoita hyvinvoinnin edistämisessä paikallisella tasolla, kunnissa ja yhteiskunnassa.

Svenska Yle Kunskap/Yle Nyhetsskolan

Svenska Yle Kunskap och Yle Nyhetsskolan erbjuder mediekunskap för skolor, i form av besök, studiematerial och workshops. Elever kan också få egna reportage publicerade på vår webbplats med vår handledning. På webben erbjuder vi också mediekunskap, digitalkunskap, klimatkunskap och vardagskunskap för en bred publik.

Selkokeskus

Selkokeskus edistää selkokielen käyttöä ja selkokieltä tarvitsevien ihmisten oikeuksia Suomessa. Julkaisemme myös selkokielistä Selkosanomat-lehteä yhteistyössä Lätta bladet -lehden ja LL-Centerin kanssa. Tavoitteemme on, että jokainen voi saada tietoa ymmärrettävällä tavalla ja ettei kukaan syrjäydy liian vaikean kielen takia. Selkokeskus on osa Kehitysvammaliittoa.

Tekniikan museo

Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on valtakunnallinen tekniikan alan vastuumuseo. Museo on Suomen teollisuuden ja tekniikan alan menneisyyden tallentaja sekä nykyhetken tulkitsija, joka luotaa katseensa tulevaisuuteen. Vuonna 2019 museossa kävi noin 42 000 vierailijaa.

Uutismedian liitto

Uutismedian liitto on sanomalehtien ja kaupunkilehtien julkaisijoiden ja muiden uutismedioiden toimialajärjestö. Liiton mediakasvatustoiminta kehittää koulujen mediakasvatusta ja kannustaa opettajia hyödyntämään uutisia ja journalistista sisältöä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitoja, heidän kriittisyyttä ja aktiivisuutta lukijoina sekä kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Verke logo
Verke

Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta jonka visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään.

BMOL ry

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry on pedagoginen järjestö, joka edistää jäsentensä opettamien aineiden riittävää ja laadukasta opetusta. Valtaosa liiton jäsenistä työskentelee aineenopettajina peruskouluissa ja lukioissa. Liitto mm. täydennyskouluttaa opettajia perustoimintansa osana sekä erillisissä hankkeissa. Hankkeissa laaditaan myös opetusmateriaaleja. Mediakasvatus on tärkeässä roolissa monissa hankkeissamme.

Yle Oppiminen

Uskalla ajatella. Yle Oppiminen tarjoaa verkossa kansalaistaitoja 2000-luvulle: digi- ja mediataitoja, sekä ymmärrystä algoritmeista ja nyky-yhteiskunnasta. Löydä taitoja uteliaille.

Yle Uutisluokka

Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret ryhtyvät toimittajiksi Ylen journalistien auttaessa uutiskummeina. Uutisluokka tekee myös kouluvierailuja ja opetusmateriaalia.

Päivälehden museo

Helsingin keskustassa sijaitseva ilmainen mediamuseo esittelee uutisten ja viestinnän historiaa ja nykypäivää sekä kertoo sananvapauden merkityksestä. Museota ylläpitää Helsingin Sanomain Säätiö.

Suomen PEN

Suomen PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa PEN Internationalia. Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta sekä taiteen- ja ilmaisunvapautta kaikkialla maailmassa.

TTVK logo
TTVK ry

Tekijanoikeus.fi on oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeudellisista oppimateriaaleista ja kouluvierailuista.

Pikku kakkosen logo
Pikku Kakkonen

Pikku Kakkonen tarjoaa turvallisia 3-6 -vuotiaille tv:ssä, verkossa ja mobiilissa. Tuttujen juontajien johdattamana Pikku Kakkonen kertoo tarinoita sekä tarjoaa elämyksiä ja eväitä elämään.

EHYT Bueno

Haluamme saada nuoret pohtimaan sitä millaiset tekijät vaikuttavat niin omaan kuin kaveripiirin hyvinvointiin ja päihde- ja pelikulttuuriin. Me uskallamme kuunnella ja kohdata niin arkiset kuin hankalatkin asiat ja tarjoamme vastuullisia näkökulmia, jotta nuoret voisivat yhä paremmin. Meiltä saat totuudenmukaista ja hyödyllistä tietoa päihteistä, pelaamisesta, elämästä ja nuoruudesta.

Media Education Hub

Media Education Hub (MEH) on kehityksen kärjessä oleva opetus- ja tutkimusyksikkö, jolla on 20  vuoden kokemus tiederajat ylittävien tutkimushankkeiden toteuttamisesta ja pedagogisten mallien kehittämisestä erilaisiin konteksteihin. Yksikkö vastaa mediakasvatukseen sekä median ja digitaalisen teknologian käyttöön opetuksessa ja oppimisessa liittyvästä koulutuksesta sekä toteuttaa alan tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista, tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia sekä rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa ja vahvistaa sen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Kyberturvallisuuskeskus kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Kuluttajaliitto

Huijarit kuriin! -hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke (2019–2021), joka käyttää nimeä Huijausinfo. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta erilaista huijauksista netissä sekä siitä, miten tunnistaa huijausyritys ja miten toimia, jos joutuu huijatuksi.

Sosped-säätiö

Sosped-säätiön mediakasvatusprojektissa tuotetaan materiaalia inklusiivisempaan aikuisten mediatoimintaan. Sosped on jo vuosia järjestänyt aikuisten mediatoimintaa ja nyt toiminnassa kertyneitä kokemuksia tuotetaan valmiiksi materiaaleiksi. Sosped-säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka vahvistaa yksilön hyvinvointia sosiaalipedagogisella otteella – vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.

Koulukino

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka tukee koulujen elokuvakasvatustyötä ja tuottaa kasvattajille elokuvakasvatuksen välineitä. Koulukino Suoratoisto tarjoaa kotimaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia julkisin esitysoikeuksin koulujen ja kuntien käyttöön, Kelaamo antaa tietoa ja tukea nuorille elokuvaharrastajille ja Media-avain edistää perheissä tapahtuvaa elokuvakasvatusta.

OdigO

Lapin yliopiston koordinoimassa OdigO-hankkeessa (2021-2023) haetaan ratkaisuja digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan kehittämällä palveluntarjoajien osaamista ohjata ja tukea asiakkaiden digitaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Väestöliitto ry

Väestöliiton Kannustava vanhemmuus -toiminta tukee pienten lasten vanhempia vanhemmuudessa ja sitä kannattelevissa ihmissuhde- ja hyvinvointikysymyksissä. Perheiden digitaalisen hyvinvoinnin tueksi tuotamme tutkittuun tietoon perustuvia oma-apuaineistoja ja tuemme vanhempia siihen liittyvissä kysymyksissä chat- ja puhelinneuvontapalveluissamme.

Uudet lukutaidot/Nylitteracitet

Valtakunnallisen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022).

Opetushallitus

Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä.

Lukuliike

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kaikenikäisten lukutaitoa. 

Jaa: