Materiaalit

Hyödynnä materiaaleja Mediataitoviikon suunnittelussa ja koko vuoden mediakasvatuksessa

Mediataitoviikko tarjoaa joka vuosi paljon uusia materiaaleja mediataitojen kehittämisen tueksi. Materiaaleista löytyy niin yhteistyössä tehtyjä KAVIn omia Mediataitoviikon materiaaleja kuin kumppaneiden teemaviikolle tuottamia materiaaleja. Seuraavan Mediataitoviikon materiaalit päivittyvät tälle sivulle talvella 2022-23. Mediataitoviikkoa vietetään 6.-12.2.2023. Ympäri vuoden löydät ilmaisia mediakasvatusmateriaaleja Mediataitokoulusta.

Rajaa hakua lisää -toiminnon avulla voit valita esimerkiksi minkä kielen tai aiheen mukaan etsit materiaaleja.

Aikamatkaajat

Aikamatkaajat antaa työkaluja median hyödyntämiseen oman elinympäristön tarkastelussa. Median avulla pohditaan oman jäljen jättämistä, tulevaisuutta ja toimia sen puolesta.

Tutustu materiaaliin

Bäst på servern – animation för mediefostran

Animationen behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3–6. Videon stöder eleverna i att förutom spelande också fundera på balanserad medieanvändning och självregleringsfärdigheter.

Tutustu materiaaliin

Bekanta dig med fenomenet: Deepfake

På internet sprids såväl tillförlitlig som felaktig eller avsiktligen vilseledande information. Informationen påverkar människornas kunskaper och uppfattningar och styr också handlingar och val. Lär dig om deepfake genom att titta på videon och göra uppgifterna om den.

Tutustu materiaaliin

Digisammon takojat

Digisampo-materiaali sisältää perustietoa ja tehtäviä big datasta ja tiedon keräämisen hyödyistä ja riskeistä.

Tutustu materiaaliin

Hullu hullumpi yläaste -oppimistehtävät

Hullu – hullumpi – yläaste on animaatiokomedia 7.-luokkalaisten elämästä. Mediataitokoulun oppimistehtävät animaatiosarjasta on suunniteltu yläasteelle ja 6.-luokkalaisille, ja niiden tavoitteena on kannustaa mm. tulkitsemaan kerronnallisia ja viihteellisiä mediatekstejä, keskustelemaan median merkityksistä nuorten arjessa sekä tuottamaan tavoitteellisia mediasisältöjä yhdessä muiden kanssa.

Tutustu materiaaliin

Kuvaamisjuliste

Mediataitokoulun klassikko: kuvan jakamista käsittelevä juliste ladattavana pdf-tiedostona.

Tutustu materiaaliin

Läskunnighet av mediesex för unga – guide för sexpositiv mediefostran

Denna guide erbjuder vuxna som arbetar med ungdomar vägkost för sexpositiv mediefostran om sexinnehåll i medier.

Tutustu materiaaliin

Luotettavan tiedon metsästäjät

Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta, jossa tarkastellaan median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitellaan tiedon luotettavuuden arviointia.

Tutustu materiaaliin

Mediakartan tuntijat

Mediakartan tuntijat kehittää laaja-alaista media- ja monilukutaitoa sekä auttaa tunnistamaan ja tiedostamaan median herättämiä tunteita ja niiden vaikutuskeinoja.

Tutustu materiaaliin

Meidän jutusta tuttu

Meidän jutusta tuttu -toimintamallissa tutustutaan pienten lasten kanssa videokuvaamiseen ja itselle tärkeiden asioiden esittelyyn leikillisten kokeilujen avulla.

Tutustu materiaaliin

Polkuja uusiin mediailmiöihin

Tutustu uusiin mediailmiöihin, joita ovat algoritmit, botit arjessa, NFT ja kryptovaluutta, misinformaatio, some nuoren hyvinvoinnin rakentajana ja haastajana, somen audiovisuaalisten sisältöjen kerronnallisuus.

Materiaalisarja sisältää aihetta käsittelevän videon, tietotekstit ja tehtävät opettajan ja oppilaiden käyttöön.

Tutustu materiaaliin

Polkuja-oppaat

Oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja ja ohjelmointiosaamista opetussuunnitelmien mukaisesti. Polkua-oppaat kuljetaan ikäryhmälle soveltuvien käytännön esimerkkien kautta.

Tutustu materiaaliin

Selkokielinen Yhdessä turvallisesti netissä

Opas on tarkoitettu 6–12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Opas auttaa vanhempia puhumaan netin käytöstä lapsen kanssa. Vanhempi vinkkejä siitä, miten lapsi voi käyttää internetiä turvallisesti.

Tutustu materiaaliin

Selkokielisiä mediakasvatustehtäviä

Hyvällä mielellä median kanssa -tehtäväkokonaisuus on tehty niitä oppijoita ajatellen, joille voi olla hyötyä selkeästi etenevistä ja selkokielisistä tehtävistä. Tehtävien kohderyhmänä ovat erityisesti 12-18 -vuotiaat ja heidän kasvattajansa, mutta tehtäviä voidaan hyödyntää myös nuorempien tai vanhempien oppijoiden kanssa.

Tutustu materiaaliin

Serverin paras -animaatio mediakasvatukseen

Animaatio pelaamisesta ja teemojen käsittelyä tukeva pedagoginen osio. Animaatio on suunnattu 3.-6.-luokkalaisille. Video tukee pohtimaan pelaamisen ohella laajemminkin tasapainoista mediankäyttöä ja itsesäätelytaitoja median parissa.

Tutustu materiaaliin

Stigar till nya mediefenomen

Serien innehåller material som introducerar till nya mediefenomen: NFT och kryptovaluta, bottar, algoritmer, välmående och sociala medier, berättande i audiovisuellt innehåll i sociala medier. Serien innehåller en video om ämnet, informationstexter och uppgifter för lärare och elever.

Tutustu materiaaliin

Tryggt tillsammans på nätet

Guiden “Tryggt tillsammans på nätet” är avsedd för vårdnadshavare till 6-12-åringar. Denna guide hjälper vårdnadshavaren att tala med ett barn i åldern 6–12 år om tre viktiga frågor: mobbning, sexuella trakasserier och integritetsskydd.

Häftet kan beställas kostnadsfritt här https://materiaalit.kavi.fi/
Som pdf får du den här: http://www.mediataitokoulu.fi/tryggt.pdf

Tutustu materiaaliin

Digireppu

Pelituen julkaisema Digireppu on digitaalisessa muodossa oleva materiaalipaketti alkuopetusikäisten lasten perheille. Digireppu sisältää tietoa, tehtäviä ja kysymyksiä, joiden avulla vanhempien ja lapsien on helpompaa sukeltaa digilaitteiden maailmaan.

Tutustu materiaaliin

Digiryggsäcken

Pelitukis Digiryggsäck är ett materialpaket till familjer med barn i förskolan och lågstadiet. Digiryggsäcken innehåller information, uppgifter och frågeställningar som underlättar diskussion kring användning av digitala enheter.

Tutustu materiaaliin

Digiturvataitojuliste

Väestöliiton kehotunnekasvatus ja Sua varten somessa -hanke ovat julkaisseet selkokielisen digiturvataitojulisteen 3–9-vuotiaiden lasten huoltajille ja varhaiskasvatukseen. Pystyt helposti tukemaan lapsen turvallisuutta älylaitteilla näiden ohjeiden avulla. Julisteen voi tulostaa iloiseksi ja tärkeäksi muistutukseksi ryhmän seinälle. Kuva: Minna Kähkönen

Tutustu materiaaliin

Eläkeliiton mediakasvatusmateriaalit

Eläkeliiton sivuilla voit opetella mediataitoja verkossa. Mediataitoprojektissa tuotettuja materiaaleja löytyy sekä mediakasvatuksen ammattilaisille että muille aikuisille.

Tutustu materiaaliin

Empatiapolku

Empatiapolkuun on koottu Digiseikkailun tehtäviä, joissa harjoitellaan erityisesti empaattista toimimista netissä. Polku sopii esi- ja perusopetukseen kaiken ikäisille joko itsenäisesti edettäväksi tai opettajajohtoisesti keskustelun tueksi ja yhdessä tehtäväksi.

Tutustu materiaaliin

Medialukutaitodiplomi

Aikakausmedia ja Uutismedian liitto ovat julkaisseet medialukutaitodiplomin, joka kannustaa lehtien lukemiseen ja opettaa lähdekriittisyyttä. Oppilaat lukevat lukuvuoden aikana kymmenen ikätasolleen sopivaa aikakaus- ja uutismedioissa julkaistua juttua ja tekevät niihin liittyvät tehtävät. Juttupaketit koostuvat Julkisen sanan neuvoston (JSN) Journalistin ohjeisiin sitoutuneiden sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleista.

Tutustu materiaaliin

Mediaseksin lukutaitoa nuorille

Opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille eväitä seksipositiiviseen ja nuorten kasvua tukevaan median seksisisältöjä käsittelevään mediakasvatukseen. Nuorilla tarkoitetaan tässä oppaassa
13–18-vuotiaita.

Tutustu materiaaliin

Somettaako vai pelittääkö?

Pelituen tuottaman Somettaako vai pelittääkö? -oppimateriaalin tarkoituksena on tukea nuorten digipelaamisen ja puhelimen käytön hallintaa. Oppimateriaalia voidaan käyttää alakoulun viimeisillä luokilla, yläkoulussa sekä toisella asteella. Alla olevasta linkistä pääset tilaamaan tämän maksuttoman materiaalin.

Tutustu materiaaliin

Stigar till medieläskunnighet -handböckerna

Handböckerna stöder fostran i enlighet med läroplansgrunderna. Det finns en handbok för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, en för de lägre årskurserna och en för de högre. I handboken presenteras kunskapsbeskrivningarna för åldersgruppen samt många praktiska exempel och aktiviteter. Du når handböckerna via Nylitteracitets webbsida för publikationer.

Tutustu materiaaliin

Surfa lugnt eller spela vidare?

Pelitukis utbildningsmaterials mål är att hjälpa unga att reflektera över och hantera sin tillvaro på sociala medier och vid spel. Lektionsmaterialet riktas till åk 5-6, högstadiet och andra stadiet. Materialet passar även andra som arbetar med barn och unga. Materialet beställs via länken nedan.

Tutustu materiaaliin

Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin

Mediakasvatusseuran kokoama materiaalipaketti tarjoaa työkaluja ja valmiita opetuksessa hyödynnettäviä sisältöjä erityisesti kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeiden mediataitojen kehittymisen tueksi. Materiaalit on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen ja yläkoulun opettajille

Tutustu materiaaliin

Tutustu ilmiöön: Syväväärennös – deepfake

Verkossa leviää niin luotettavaa kuin virheellistä tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa informaatiota. Informaatio vaikuttaa ihmisten tietoon ja käsityksiin ja se ohjaa myös toimintaa ja valintoja.

Tutustu syväväärennökseen (deepfake) katsomalla video ja tekemällä siihen liittyvät tehtävät.

Tutustu materiaaliin

Videosarja: Aikuiset ja ikääntyvät digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Osana OdigO-hanketta suunnitellaan ja toteutetaan videotietoiskujen sarja, joka koostuu yhteensä 15 videosta (à n. 1-3 min). Videoilla esiintyy hankkeen toimijoita ja ulkopuolisia asiantuntijoita kertomassa aiheen kannalta mielenkiintoisista ja keskeisistä asioista. 

Tutustu materiaaliin

Yle uutiset oppimateriaalina

Yle Uutisluokan Yle Triplet -palvelu tarjoaa peruskoulun ja toisen asteen opettajille helppokäyttöisen palvelun käsitellä uutisten maailmaa opetuksessaan. Palvelu auttaa kytkemään ajankohtaiset asiat osaksi opetusta. Palvelussa käsitellään päivittäin kolmea uutista. Tripletin ydin on jokaiseen uutisvideoon tehty taustamateriaali ja tehtävät opettajien käyttöön.

Tutustu materiaaliin
Jaa: