Materiaalit

Hyödynnä materiaaleja Mediataitoviikon suunnittelussa ja koko vuoden mediakasvatuksessa

Mediataitoviikko tarjoaa joka vuosi paljon uusia materiaaleja mediataitojen kehittämisen tueksi. Materiaaleista löytyy niin yhteistyössä tehtyjä KAVIn omia Mediataitoviikon materiaaleja kuin kumppaneiden teemaviikolle tuottamia materiaaleja. Kaikki ovat maksuttomasti saatavilla ja suurin osa pysyy käytössä ympärivuotisesti myös Mediataitoviikon jälkeen. Löydät lisää materiaalia mediakasvatukseen Mediataitokoulusta.  

Aikamatkaajat

Aikamatkaajat antaa työkaluja median hyödyntämiseen oman elinympäristön tarkastelussa. Median avulla pohditaan oman jäljen jättämistä, tulevaisuutta ja toimia sen puolesta.

Tutustu materiaaliin

Digisammon takojat

Digisampo-materiaali sisältää perustietoa ja tehtäviä big datasta ja tiedon keräämisen hyödyistä ja riskeistä.

Tutustu materiaaliin

Kuvia Sinusta ja minusta – työkaluja vastuulliseen kuvaamiseen

Materiaalissa käsitellään mm. lasten ja nuorten kuvaamiskulttuuria, kuvien ja kuvaamisen merkitystä itseilmaisun välineenä sekä kuvien verkkojulkaisemisessa ja -jakamisessa huomioitavia seikkoja, kuten tekijänoikeuksia.

Tutustu materiaaliin

Luotettavan tiedon metsästäjät

Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta, jossa tarkastellaan median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitellaan tiedon luotettavuuden arviointia.

Tutustu materiaaliin

Mediakartan tuntijat

Mediakartan tuntijat kehittää laaja-alaista media- ja monilukutaitoa sekä auttaa tunnistamaan ja tiedostamaan median herättämiä tunteita ja niiden vaikutuskeinoja.

Tutustu materiaaliin

Meidän jutusta tuttu

Meidän jutusta tuttu -toimintamallissa tutustutaan pienten lasten kanssa videokuvaamiseen ja itselle tärkeiden asioiden esittelyyn leikillisten kokeilujen avulla.

Tutustu materiaaliin

Menitkö klikkiin?

Tehtäväkokonaisuus avaa klikkaamaan houkuttelevien uutisten periaatetta keskittymällä painetun sanoma- tai aikakauslehden sekä netissä julkaistavien uutissivustojen eroihin.

Tutustu materiaaliin

Mielen kuvittajat – opas visuaaliseen mediakasvatukseen

Mielen kuvittajat -oppaan tavoitteena on edistää visuaalisessa kulttuurissa tarvittavia laaja-alaisia medialukutaitoja ja hahmottaa kuvallisuuden tuomia mahdollisuuksia ja merkityksiä

Tutustu materiaaliin

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa

Materiaali antaa opettajalle valmiuksia käsitellä kaupallista verkkomediaympäristöä oppilaiden kanssa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä verkkomedian kaupallisesta luonteesta ja auttaa havaitsemaan mainontaa verkossa.

Tutustu materiaaliin

Pullopostia mediameressä

Pullopostia mediameressä -materiaali tarjoaa työkaluja empatiataitojen ja sananvapauden edistämiseen mediakasvatuksen keinoin.

Tutustu materiaaliin

Arvaa kuva -testi

Innostaako valokuvien ajoitus, sisällönkuvailu ja tulkinta? Suomen valokuvataiteen museon testissä tarjolla on myös aikamatka 1950- ja 60-luvun Suomeen.

Tutustu materiaaliin

Avaimia elokuvan moninaisuuden käsittelyyn

Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelma ja Koulukino ry ovat julkaisseet oppimateriaalin, jonka avulla elokuvan sukupuolista ja kulttuurista moninaisuutta voidaan käsitellä lasten kanssa monilukutaidon oppimista tukien.

Tutustu materiaaliin

Digitreenit

Digitaalisuus on kaikkialla: kouluissa, työpaikoilla ja kotona. Älylaitteet yleistyvät ja palvelut siirtyvät sähköisiksi, joten 2000-luvulla ei enää pärjää ilman digitaitoja. Yle Oppimisen Digitreeneissä voit testata digitaalista osaamistasi sekä opettaa muille taitoja.

Tutustu materiaaliin

Disinformaatio nuorten mediamaisemassa

Mediakasvatuskeskus Metkan Disinformaatio ja vihapuhe nuorten mediamaisemassa -opetusmateriaali tarjoaa teoriaa ja toiminnallisia tehtäviä nuorten mediakasvatuksen tueksi. Disinformaatio-kokonaisuudessa harjoitellaan mm. tiedonhakua ja faktantarkistusta. Vihapuhe -kokonaisuudessa pureudutaan vaikuttamisen ja hyvinvoinnin teemoihin.

Tutustu materiaaliin

Haaveilen ja harkitsen ostopolulla

Kilpailu- ja kuluttajaviraston materiaalin tavoitteena on auttaa oppijaa hahmottamaan kaupallisen vaikuttamisen välineitä, muotoja ja toimintatapoja toiminnallisten tehtävien avulla.

Tutustu materiaaliin

Käsikirjoituskoulu

Yle Lasten ja nuorten tuottama maksuton verkkosisältö esittelee tarinankerronnan tärkeimmät työkalut. Viiden osan aiheina ovat idea, rakenne, henkilöt, kerronta ja formaatti. Aiheita käsitellään yksinkertaisesti mutta antaen samalla oivalluksia harrastaneemmille kirjoittajille. Materiaali soveltuu sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmäopetukseen.

Tutustu materiaaliin

Lapsi ja media – 7 vinkkiä digiajan kasvattajalle

MLL:n tuottamassa esitteessä kerrotaan lasten mediakulttuurista ja vanhemman mahdollisuuksista opastaa lasta turvalliseen ja vastuulliseen mediankäyttöön.

Tutustu materiaaliin

Lasten lehtikone -materiaali

Aikakausmedian Lasten lehtikoneella voi tehdä lasten kanssa helposti ja hauskasti oman printtilehden. Digitaalinen lehtikone soveltuu hyvin alle kouluikäisten mediakasvatukseen.

Tutustu materiaaliin

Mediakasvatusoppaita varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen -opas tukee kasvattajia ja työyhteisöjä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta.

Tutustu materiaaliin

Miltä tuntuu? Avaimia mediataiteen hyödyntämiseksi tunnekasvatustyössä

AV-arkin Mediataide kasvattaa! -sarjassa on julkaistu Miltä tuntuu? -niminen materiaali, joka on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvattajien ja alkuopetuksen opettajien käyttöön.

Tutustu materiaaliin

Mitä on piratismi?

Kaikki tietävät, että piratismi on laitonta, mutta mistä on oikeasti kyse? Katso Tekijänoikeus.fi:n video aiheesta.

Tutustu materiaaliin

Miten meihin vaikutetaan?

Mediakasvatusseuran Miten meihin vaikutetaan –materiaalissa kuuden oppitunnin aikana opitaan tunnistamaan ja analysoimaan mediavaikuttamisen muotoja, tekniikoita ja ilmiöitä.

Tutustu materiaaliin

Mokasiko media – päätä sinä!

Ylen Mokasiko media? -sivustolla jokainen voi kokeilla, millaista on istua Julkisen sanan neuvostossa. Verkkoon kootuissa lyhyissä videoissa esitellään aitoja Julkisen sanan neuvostolle tehtyjä kanteluja. Tietojen pohjalta voi miettiä, olisiko itse tehnyt langettavan vai vapauttavan päätöksen? Omaa ratkaisua voi verrata Julkisen sanan neuvoston ratkaisuun.

Tutustu materiaaliin

Näin meitä huijataan

Yle Uutisluokka on julkaissut artikkelin ”Näin meitä huijataan” valheellisen tiedon ja valemedioiden tunnistamisesta.

Tutustu materiaaliin

Nuori ja media – 7 vinkkiä digiajan kasvattajalle

MLL:n tuottamassa esitteessä kerrotaan nuorten mediakulttuurista ja vanhemman mahdollisuuksista opastaa nuorta turvalliseen ja vastuulliseen mediankäyttöön.

Tutustu materiaaliin

Nuorten viestintäkulttuurin visualisoituminen

Nuorisotyön osaamiskeskus Verken videolla pääset tutustumaan tarkemmin nuorten kuvalliseen viestintään ja viestintäkulttuurin visualisoitumiseen.

Tutustu materiaaliin

Nuortennetti

Nuortennetti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorille suunnattu sivusto, jonka sisältöä tekevät nuoret. Sivustolta löytyy nuorten blogeja, videoita, valokuvia ja tarinoita sekä nuorten vertaistukeen perustuva keskustelupalsta.

Tutustu materiaaliin

Pieni trikkiopas elokuvataikureille

Koulujen elokuvaviikon ”Pieni trikkiopas elokuvataikureille” esittelee neljä yksinkertaista illuusiota, joita voi helposti tehdä pelkän videokameran avulla.

Tutustu materiaaliin

Pikku Kakkosen ikärajaperiaatteet

Pikku Kakkosen artikkelissa pureudutaan yleisesti ikärajoihin ja niiden merkitykseen, sekä kerrotaan Pikku Kakkosen omista ikärajaperiaatteista.

Tutustu materiaaliin

Queer Bodies

AV-arkin Mediataide kasvattaa! -hankkeen oppimateriaalikokonaisuus, jonka videoteoksissa haastetaan sukupuoliin, seksuaalisuuksiin ja kehoihin liittyviä normeja.

Tutustu materiaaliin

Sarjiskone

Aikakausmedian Sarjiskone on ilmainen verkkosovellus, jolla tehdään, tallennetaan ja jaetaan sarjakuvia. Oppimateriaali antaa vinkkejä mm. siitä, miten sarjakuvaa voi hyödyntää eri oppiaineissa, erilaisten asioiden opiskeluun.

Tutustu materiaaliin

Tunnista mainokset!

Aikakausmedia tarjoaa materiaalia piilomainonnan tunnistamiseksi. Etenkin verkossa voi olla vaikea erottaa sitä, mitkä jutut ovat oikeasti luotettavien lehtien julkaisemia, ja mitkä markkinointiviestintää. On tärkeää osata tunnistaa mainos mainokseksi.

Tutustu materiaaliin

Tuota ja tulkitse -oppimateriaali

Mediakasvatusseuran Tuota ja tulkitse -materiaali ohjaa kaikenikäisiä oppilaita mediasisältöjen kriittiseen arviointiin keskustelua herättävien kysymysten avulla.

Tutustu materiaaliin

Turvallisesti netissä -oppaat

Aikuisille ja lapsille suunnatuissa Turvallisesti netissä -oppaissa on ohjeita muun muassa fiksuun ja turvalliseen internetin ja älylaitteiden käyttöön sekä hauskoja tehtäviä lapsille.

Tutustu materiaaliin

Valppaana verkossa –infograafi

FiCom ry:n infograafissa on tiivistetyssä muodossa keskeisiä asioita turvallisesta netinkäytöstä. Ota talteen, jaa ja luo keskustelua aiheesta omien ohjattavien kanssa.

Tutustu materiaaliin

Videosarja sananvapaudesta

Suomen PENin videosarjassa kymmenen kirjailijaa kertoo sananvapaudesta. Mediataitokoulusta löytyy tehtäviä keskustelun pohjaksi videoita katsottaessa.

Tutustu materiaaliin

Vihapuheen vastaiset videot

Against hate –hankkeen videot ja niihin liittyvät materiaalit kertaavat, mitä on vihapuhe ja milloin se on mahdollisesti myös rikos.

Tutustu materiaaliin
Jaa: