Materiaalit

Hyödynnä materiaaleja Mediataitoviikon suunnittelussa ja koko vuoden mediakasvatuksessa

Mediataitoviikko tarjoaa joka vuosi paljon uusia materiaaleja mediataitojen kehittämisen tueksi. Materiaaleista löytyy niin yhteistyössä tehtyjä KAVIn omia Mediataitoviikon materiaaleja kuin kumppaneiden teemaviikolle tuottamia materiaaleja. Kaikki ovat maksuttomasti saatavilla ja suurin osa pysyy käytössä ympärivuotisesti myös Mediataitoviikon jälkeen. Löydät lisää materiaalia mediakasvatukseen Mediataitokoulusta.  

Aikamatkaajat

Aikamatkaajat antaa työkaluja median hyödyntämiseen oman elinympäristön tarkastelussa. Median avulla pohditaan oman jäljen jättämistä, tulevaisuutta ja toimia sen puolesta.

Tutustu materiaaliin

Digisammon takojat

Digisampo-materiaali sisältää perustietoa ja tehtäviä big datasta ja tiedon keräämisen hyödyistä ja riskeistä.

Tutustu materiaaliin

Kuvia Sinusta ja minusta – työkaluja vastuulliseen kuvaamiseen

Materiaalissa käsitellään mm. lasten ja nuorten kuvaamiskulttuuria, kuvien ja kuvaamisen merkitystä itseilmaisun välineenä sekä kuvien verkkojulkaisemisessa ja -jakamisessa huomioitavia seikkoja, kuten tekijänoikeuksia.

Tutustu materiaaliin

Luotettavan tiedon metsästäjät

Mediakasvatusmateriaali tieteestä ja tiedosta, jossa tarkastellaan median merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitellaan tiedon luotettavuuden arviointia.

Tutustu materiaaliin

Mediakartan tuntijat

Mediakartan tuntijat kehittää laaja-alaista media- ja monilukutaitoa sekä auttaa tunnistamaan ja tiedostamaan median herättämiä tunteita ja niiden vaikutuskeinoja.

Tutustu materiaaliin

Meidän jutusta tuttu

Meidän jutusta tuttu -toimintamallissa tutustutaan pienten lasten kanssa videokuvaamiseen ja itselle tärkeiden asioiden esittelyyn leikillisten kokeilujen avulla.

Tutustu materiaaliin

På mediestigarna

På mediestigarna guiden sammanfattar utgångspunkterna för och målen med mediefostran baserad på grunderna för planen för småbarnspedagogik. Materialet omfattar guidning och redskap för såväl barns som fostrares och fostringsgemenskapers lärande- och utvecklingsstigar.

Tutustu materiaaliin

Aikuisten internet

Aikuisten internet on lyhytdokumentti eläkkeellä olevien aikuisten media-arjesta ja erityisesti sen herättämistä tunteista. Dokumentti kuvaa media-arkea ihmisläheisesti, ja haastateltavat pääsevät itse ääneen omasta netinkäytöstään. Mediataidot mahdollistavat hauskan media-arjen, johon mahtuu niin fanitusta, shoppailua, tiedonhakua, yhteydenpitoa ystäviin, ja paljon muuta! Video on toteutettu osana Eläkeliiton Netikäs-hanketta.

Tutustu materiaaliin

Aikuisten mediataitojen materiaalipankki

Lapin yliopiston koordinoimassa IkäihME-hankkeessa koottiin kattava materiaalipankki hankkeen tuotoksista, ikäihmisten mediataitoihin liittyvästä tutkimuksesta sekä pääsääntöisesti ikäihmisille suunnatuista menetelmistä. Listauksissa on mukana tuttuja toimijoita aikuisten mediataitojen alalta, mutta myös erilaisten hankkeiden aikaansaannoksia sekä käteviä lapsille ja nuorille suunnattuja toimintoja, joita on mahdollista soveltaa myös aikuisille ja ikääntyneille.

Tutustu materiaaliin

Apu Juniorin testi valeuutisista

Käsityksemme maailmasta muodostuu usein netistä löytämämme tiedon perusteella. Kaikki netissä oleva tieto ei kuitenkaan ole totta, vaikka siltä ensi vilkaisulla näyttääkin. Apu Juniorin kätevässä testissä yritetään tunnistaa valeuutista. Lue myös artikkeli ”Tutkitun tiedon takaa löytyy utelias ihminen”, ja saat luotettavan tiedon rakennuspalikat informatiivisessa muodossa.

Tutustu materiaaliin

Digiprofiilitesti

Surffailusta verkossa kertyy suuri määrä tietoa. Ovatko henkilötietosi niin arvokkaita, että haluat suojata ne? Tee Sitran tuottama Digiprofiilitesti ja selvitä, oletko digimaailmassa ammattilainen vai aloittelija. Testi mittaa luottamusta palveluntarjoajiin, ymmärrystä digitaloudesta ,sekä yksilön nykyistä toimintaa oman datan suojaamisessa. Testin lopussa saa oman digiprofiilin sekä omiin vastauksiin perustuvia vinkkejä, esim. miten omaa dataansa voi suojata paremmin ja lisätietoa datatalouden toiminnasta.

Tutustu materiaaliin

Digiprofiltest

Digiprofiltestet från Sitra kartlägger tre dimensioner av nätbeteendet hos en person. 1) Attityd: vad är personens attityd till de existerande förfarandena i dataekonomi. 2)  Kunskaper: hur mycket vet personen om dataekonomin och om lagstiftningen i anslutning till den. 3) Verksamhet: hur utnyttjar personen olika egenskaper hos de digitala tjänsterna, såsom integritetsinställningar eller positionsdata.

Tutustu materiaaliin

Digitaitoja senioreille -materiaalikoonti

Digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja, joihin kuuluu mm. erilaisten päätelaitteiden käyttö, internetin käyttö, sähköposti, sähköiset palvelut, sosiaalinen media, tiedonhaku, tiedonhallinta, tekstinkäsittely ja kuvankäsittely.

OSJ:n verkkosivuille on koottu laajasti materiaalia senioreiden mediataitoihin, digitukeen ja digihyvinvointiin liittyviä resursseja.

Tutustu materiaaliin

Digiturvallinen elämä -peli

Meistä jokaisen on tärkeää osata toimia turvallisesti digissä. Digi- ja väestötietoviraston tuottaman Digiturvallinen elämä -mobiilipelin avulla voit oppia digiturvataitoja helpolla ja hauskalla tavalla. Jos digiturva on sinulle aivan uusi asia, suosittelemme aloittamaan Digiturvallinen elämä -verkkokoulutuksista. Pelin löydät sivun alaosasta.

Tutustu materiaaliin

EHYT rf:s Medier i barnets vardag -broschyr

Medier i barnets vardag -broschyren ger tips till stöd för en fungerande medievardag i hemmen.  Broschyrer bjuder på information om hur skapa fungerade medievanor samt gemensamma stunder kring media. Medievanor skapas tidigt och det är viktigt att öva sig använda olika medier i trygg omgivning. Materialet är tänkt till stöd för mediafostran och riktas till föräldrar och fostrare. Informationen har sammanställts tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund och EHYT rf.

Tutustu materiaaliin

EHYT ry:n @buenotalk-kanava

@buenotalk on kanava, joka tekee sisältöä Youtubeen päihteistä, päihteettömyydestä ja pelaamisesta nuorten tarpeista käsin. Nyt sinulla on mahdollisuus herättää nuorten huomio videoiden avulla. Kokosimme videot yhdelle listalle. Löydät linkin takaa ne videot, jotka soveltuvat yhdessä katsottavaksi ja keskusteltavaksi. Videoiden yhteydestä löydät valmiita kysymyksiä, jotka toimivat keskustelun avauksena.

Tutustu materiaaliin

Kirjapainopalikka

Kekseliäästi uutta ja vanhaa teknologiaa yhdistävä Kirjapainopalikka on oiva työkalu havainnoimaan kuvaviestinnän kehittymistä ja sopii erityisesti kuvataiteen ja historian opetukseen. Kirjapainopalikka on lempinimi museon kokoelmiin kuuluvalle puiselle, lehden logon sisältävälle painolaatalle. Materiaalipakettia on helppo käyttää ja sen voi tilata maksutta sähköpostitse Päivälehden museosta.

Tutustu materiaaliin

Köparens steg

Läromaterialet Köparens steg är ett verktyg som stöder planeringen av innehåll, undervisningen och bedöm- ningen i konsumentfostran. Syftet med materialet är att stöda och utveckla elevens konsumentkunskap som ett led i en hållbar hantering av vardagen samt att utveckla kompetens för att klara sig på den föränderliga marknaden och i olika livssituationer.

Tutustu materiaaliin

Kopiraittilan Näytelmäkone

Kopioston Kopiraittilaan on tullut uusi näytelmäkone, joka arpoo tilanteita ja roolihahmoja näytelmiin tai minielokuviin. Ideana on draaman ja oman luovan tuottamisen ja tiedonhaun keinoin oppia ja harjoitella tekijänoikeustaitoja. Draaman keinoin oppijalla on mahdollisuus samaistua tekijän asemaan erilaisissa tilanteissa.

Tutustu materiaaliin

Kopiraittilas Skådespelmaskin

Du kan ta upp upphovsrätten genom drama eller så kan du göra minifilmer med studenter. En ny spelmaskin har kommit till Kopiraittila! I miniskådespel- eller minifilmprojektet är avsikten att genom drama, eget kreativt skapande och informationssökning lära sig om upphovsrätten och öva på upphovsrättskunskap. Genom drama kan eleven identifiera sig med upphovsmannen i olika situationer.

Tutustu materiaaliin

Läntisen tuolla puolen

Opetetaanko Suomen lapsille ja nuorille, että on olemassa ”länsi”, johon “me” kuulumme ja joka on vapaa, demokraattinen ja itsekriittinen? Perustuuko puhe lännestä historiaan ja onko länttä edes olemassa?Rauhanpuolustajat ry:n tuottaman Läntisen tuolla puolen -sivuston kuvien, sarjakuvien, videoiden ja keskustelutehtävien avulla läntisyyttä voi käsitellä sujuvasti niin yläkoulussa kuin toisella asteella. Sivustolla on uutuutena materiaalia esim. Venäjän käsittelyyn.

Tutustu materiaaliin

Lehtikone pienille lapsille

Aikakauslehtien liiton tuottamassa päiväkodeille suunnatussa oppimateriaalissa lapset pääsevät tutustumaan median tekemiseen. Ydinajatuksena on yhdistää digitaaliset mediataidot ja perinteinen media. 

Oppimateriaalisarja koostuu Lasten lehtikoneesta, Lyyti Kynäsen ja Seppo Sanasen harjoituslehtisestä, satukirjasta sekä kahdesta laulusta.Oppimateriaalin avulla voi tutkia mediaa ja ympäristöä, tuottaa sisältöä itse sekä harjoitella mielipiteen ilmaisua sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Tutustu materiaaliin

Mediaa, kiitos!

Mediaa, kiitos! on aikuisille ja oppilaitoksille suunnattu mediakasvatusmateriaali, joka tarjoaa pohdittavaksi viisi näkökulmaa lehdistön työhön.  Jokaiseen teemaan perehdytään tekstin ja pienten tehtävien avulla. Ne haastavat pohtimaan omaa suhdetta mediaan ja journalismiin. Materiaalin ovat tuottaneet Aikakausmedia ja Uutismedian liitto.

Tutustu materiaaliin

Mediaa!-hankkeen materiaalipankki

MEDIAA! -mediakasvatushankkeessa on koottu mediakasvatuksen materiaalipankki ala- ja yläkouluille. Materiaalipankin on koonnut Suonenjoen kirjasto yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun kanssa. Materiaalipankin tarkoituksena on tukea ala- ja yläkoulun opettajia mediakasvatustyössä. Materiaalipankista voit löytää vinkkejä, teoriaa ja materiaaleja mediakasvatusaiheisten oppituntien suunnitteluun eri-ikäisille.

Tutustu materiaaliin

Metkan materiaalit etäopetukseen

Mediakasvatuskeskus Metka on kasannut Mediataitoviikkoa varten oman kokonaisuuden, jota voi hyödyntää esimerkiksi tilanteessa, jossa koulua käydään etäopetuksessa. Koosteessa on mukana mm. oman elämän dokumentointia, videopostikortin tekemistä sekä mainonnan lukutaitoa.Nämä valmiit tehtäväkokonaisuudet kannattaa ottaa omaan työkalupakkiin myös lähiopetuksessa.

Tutustu materiaaliin

Nettivihjeen materiaalit

Aikuisten tulee tarjota lapsille ja nuorille myös konkreettista tietoa siitä, miten toimia, jos lapsi kohtaa netissä laitonta toimintaa, kuten lapsen alastonkuvan jakamista eteenpäin tai lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Pelastakaa Lapset on koonnut yhteen kuvia, videoita ja julisteita lasten parissa toimivien ammattilaisten tueksi. Materiaaleja voi käyttää esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa käytävän keskustelun tukena tai jakaa suoraan sosiaalisessa mediassa. En affisch finns även på svenska.

Tutustu materiaaliin

Ostajan askeleet

Mediataidot ovat myös osa kuluttamista. Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tuottanut Ostajan askeleet –opetuspaketin.Harjoituksissa on mistä valita. Valitse omille oppilaillesi sopivat harjoitukset – sovella ja eriytä. Ostajan askeleita tukevat harjoitukset on rakennettu siten, että opetus kulkee ostopolun mukaisesti, joista yksi vaihe käsittelee mainonnan kohtaamista ja tiedonhakua.

Tutustu materiaaliin

Pikku Kakkosen Mediataitoviikko

Pikku Kakkosessa vietetään Mediataitoviikkoa erityisesti mainonnan maailmassa. Lapset esittelevät omia, mainoksiin liittyviä piirustuksiaan ja Rasmuksen superstudio talk-showssa kuullaan mitä ihmeellisimpiä erikoistarjouksia. Voivatko ne olla totta? Sivuilta löydät myös aiempien vuosien Mediataitoviikkojen ohjelmaa ja artikkeleita.

Tutustu materiaaliin

Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran uusi julkaisu on kasvattajille suunnattu monimediallinen opetusmateriaali, joka tarjoaa neljä menetelmäpolkua elävän kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön oppimiseen. Harjoituksissa hyödynnetään kulttuurilähtöisiä menetelmiä, joissa kotipaikkaan, paikallisuuteen ja omaan kulttuuri-identiteettiin syvennytään esimerkiksi äänien, musiikin, draaman ja valotaiteen avulla. Materiaalin harjoituksia voi monipuolisesti hyödyntää monissa eri oppiaineissa, muun muassa historiassa, maantiedossa, musiikissa ja kuvataiteessa.

Tutustu materiaaliin

Ren fejk? -affischen

Alla falska nyheter är struntprat, men allt struntprat är inte falska nyheter. KAVI utarbetade Ren fejk-affischen för vi vill påminna om att det inte räcker med att bara identifiera falska nyheter. Kritiskt tänkande behövs alltid gentemot medieinnehåll. Dela eller skriva ut affischen och diskutera dess innehåll.

Tutustu materiaaliin

Seikkailuopas elokuvakerhoille

Valveen elokuvakoulu on julkaissut maksuttoman ja vapaaseen käyttöön tarkoitetun oppaan elokuvakerhoille ja elokuvien tekemisestä kiinnostuneille ryhmille. Ota siis tämä opas talteen, jos olette pohtineet kerhon perustamista tai tiedät lapsia ja nuoria, joita elokuvat ja kuvaaminen kiinnostaa!

Tutustu materiaaliin

Seniorin digitaitojen checklist

ENTER ry:n vapaaehtoiset ovat koonneet digitaitojen tarkistuslistoja, joihin he ovat listanneet tarpeellisia perustason taitoja erilaisten mediavälineiden ja digipalveluiden käyttämiseen. Listat on koottu aihepiirin mukaan: esimerkiksi internetin, älypuhelimen ja tiedonhaun peruskäyttötaitoihin. Listojen kokoamisessa on hyödynnetty Kansalaisen digitaidot -kurssimallia ja Enterin digiopastuksissa karttunutta kokemusta.

Tutustu materiaaliin

Teknologiaopastus

Tietokoneita ja laitteita ei kannata pelätä, ei niitä kovin helpolla saa rikki. Kaikkia koneita ja laitteita oppii kyllä ajan kanssa käyttämään, kunhan niitä uskaltaa kokeilla. Täältä löytyy aineistoa sekä tulostettavassa muodossa että videona nettiopastusten tueksi. Toki näitä voi käyttää itsekseenkin tietotekniikkaan tutustuessa.

Materiaalit on tehty ikäihmisille, mutta niitä voi käyttää kaikkien aikuisten mediataitojen kanssa. Materiaali on helposti lähestyttävää ja selkää, joten on helposti sovellettavissa myös erityisten oppijoiden tarpeisiin.

Tutustu materiaaliin

Tie tekijänoikeuteen -peli

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry on yhdessä Nuorten Akatemian kanssa kehittänyt uuden yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnatun pelillisen oppimateriaalin. Tie tekijänoikeuteen -nimisessä, Seppo-alustalle rakennetussa pelissä nuoret pääsevät tutustumaan tekijänoikeuksiin hauskasti ja käytännönläheisesti.

Tutustu materiaaliin

Trollibunkkeri

Yle Oppimisen tuottamassa, 3D-tekniikalla rakennetussa Trollibunkkeri-pelissä pelaaja on jäänyt vangiksi valeuutisia tehtailevan trollin asuntoon. Hänen on osattava ratkaista matkan varrelta löytyvät tehtävät päästäkseen eteenpäin – ja lopulta ulos talosta. Opettajan tai muun aikuisen kannattaa tutustua peliin ensin täällä.

Tutustu materiaaliin

Tunnista digihuijaus

Opettele tunnistamaan digimaailman huijaukset ja suojautumaan niiltä. Hyödynnä materiaaleja opetuksessa ja kerro parhaat vinkit myös läheisillesi. Cyberdi-hanke on tuottanut paljon tietomateriaaleja ja toimintoja kyberrikollisuuden estämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Hankkeesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Poliisiammattikorkeakoulu.

Tutustu materiaaliin

Uutisluokan Faktaa vai fiktiota -video

Millaisia valheita ja vihankylväjiä nähtiin Yhdysvaltain presidentinvaaleissa? Miten meihin yritetään vaikuttaa kevään kuntavaaleissa? Yle Uutisluokan uudella Faktaa vai fiktiota -videolla perehdytään verkon vaalivaikuttamiseen.  Tutustu samalla Yle Triplet -palveluun, joka tarjoaa opettajille helppokäyttöisen työkalun käsitellä uutisten maailmaa opetuksessaan. Palvelu auttaa kytkemään ajankohtaiset asiat osaksi opetusta.

Tutustu materiaaliin

Voima-lehti: Mediaattori

Voima-lehden helmikuun numero on keskittynyt media-aiheisiin juttuihin. Lisäksi lehden välissä on Mediaattori-liite, josta löytyy paljon vinkkejä, ideoita ja puheenaiheita mediakasvatukseen. Materiaalit ovat tuottaneet ja koonneet toimittajat ja myös nuoret ovat päässeet tekemään juttuja tärkeistä aiheista. Voiman mediakasvatus-sivujen kautta löydät myös aiempien vuodien mediataitonumerot.

Tutustu materiaaliin
Jaa: